bus auto fiets
Menu

INSCHRIJF- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een appartement. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Novaform is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier.
 3. De verkoop van de 7 exclusieve appartementen met parkzicht aan De Bosrand is op 16 juni 2022 van start gegaan.
 4. De 1e inschrijftermijn voor de appartementen aan de Bosrand sluit op 27 juni om 23.59 uur. Hierna worden de eerste appartementen toegewezen.
 5. Na 27 juni 2022 kun je je ook nog inschrijven. Je wordt dan reserve kandidaat voor de appartementen die in optie staan. Als je op een vrij beschikbaar bouwnummer reageert of als je een appartement krijgt toegewezen, zal de makelaar contact met je opnemen.

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere appartementen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren via de website verstuurd worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

Toewijzing

 1. Indien er meer kandidaten zijn dan geschikte appartementen, zal er overgegaan worden tot toewijzing met als doel: zoveel mogelijk mensen blij maken met het appartement van hun eerste keuze. Deze willekeurige toewijzing gaat via een geautomatiseerd systeem. De ontwikkelaar kan hier om moverende redenen vanaf wijken en/of houdt het recht van gunning.
 2. Deze toewijzing zal door Novaform in overleg met de makelaars worden uitgevoerd.

Proces toewijzing

Novaform zal op basis van de voorkeuren aangegeven in de inschrijfformulieren de appartementen toewijzen.

De kandidaten die in eerste instantie geen appartement toegewezen hebben gekregen, blijven reserve kandidaat.

Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer appartementen beschikbaar komen, worden de vrijgekomen appartementen opnieuw toegewezen aan de reserve-kandidaten.

Uitslag toewijzing

 1. De verwachte datum van de toewijzing van de 7 appartementen aan De Bosrand is 28 juni 2022.
 2. De kandidaten die een appartement toegewezen hebben gekregen, worden waarschijnlijk op 29 of 30 juni geïnformeerd door de makelaar. Je krijgt sowieso uiterlijk op 1 juli 2022 bericht.
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen appartement toegewezen hebben gekregen, ontvangen hierover uiterlijk op 1 juli 2022 bericht (per e-mail).
 4. Schrijf je je in na 27 juni 2022, dan neemt de makelaar alleen contact met je op als er een appartement aan je toegewezen kan worden.

Stappenplan na toewijzing appartementen

 1. De kandidaten die een appartement toegewezen hebben gekregen ontvangen hierover bericht van de makelaar.
 2. Deze optanten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk etc.
 3. Er wordt tevens een gesprek met de makelaar gepland.

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar.
 2. Tijdens dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek.

Beslissingstermijn

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je appartement.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop- en aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl.
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft, al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden.

Vragen of hypotheekgesprek?

 • Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Novaform vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.

Update

Eén appartement beschikbaar!

Eén appartement beschikbaar!

Belangstelling voor een appartement? Neem dan contact op met een van de makelaars: De Leeuw Makelaardij, tel. 071 405 1616 of Heemskerk Makelaardij, tel. 0252 375 736. De verkoop van de eerste 18 woningen van het tweede deelplan start medio oktober '22. Schrijf je bij belangstelling in voor de nieuwsbrief en ontvang bericht zodra de verkoop van start gaat.

Bekijk het appartement