bus auto fiets
Menu

DUURZAAMHEID

Bijdragen aan een beter klimaat, de komende jaren moeten er belangrijke stappen worden gezet om de wereld goed achter te laten. De omgeving van De Bosrand op Landgoed in den Houte, biedt veel ruimte aan water en groen. En ook de woningen en appartementen aan De Bosrand worden op een energiezuinige en milieuvriendelijke manier gerealiseerd. Op een groot deel van de platte daken wordt een mos sedumdak (kleine plantjes) aangebracht. Dit zorgt voor het vasthouden van regenwater en trekt een variƫteit aan vogels en insecten aan. De woningen krijgen een regenton die is aangesloten op de hemelwaterafvoer, zodat regenwater gebruikt kan worden om de beplanting in de tuin van water te voorzien.

De Bosrand-Landgoed in den Houte-Noordwijkerhout-duurzaamheid-vogel.jpg
De Bosrand-Landgoed in den Houte-Noordwijkerhout-duurzaamheid-sedum.jpg
De Bosrand-Landgoed in den Houte-Noordwijkerhout-duurzaamheid-paddestoel.jpg

Verwarming & warm water

De woningen en appartementen worden aangesloten op een collectief warmtenetwerk. Dit warmtenetwerk gebruikt bodembronnen om water in het collectieve netwerk via aardwarmte op temperatuur te brengen. Dit water wordt via het warmtenetwerk naar de woningen of appartementen getransporteerd. Vervolgens gebruikt de warmtepomp in de woning of het appartement deze warmte voor verwarming, koeling en warm tapwater. Voor de verwarming krijgt iedere woning of appartement vloerverwarming met naregeling per verblijfsruimte. Voor de levering van de energie en het gebruik van het collectieve warmtenet wordt een leverings- en leaseovereenkomst afgesloten met de exploitant.

Isolatie, beglazing & zonnepanelen

Er wordt veel aandacht besteed aan isolatie en beglazing. De woningen en het appartementengebouw voldoen dan ook aan BENG, een energienorm die staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Zo wordt er triple glas geplaatst in de woningen en in de appartementen. De gevels en daken krijgen een bijzonder goede isolatie.
De woningen en appartementen worden voorzien van zonnepanelen (PV-panelen). De PV-panelen leveren via een omvormer direct stroom aan het stroomnet van de eigen woning of de vereniging van eigenaars.

Ventilatie

De woningen en appartementen worden geventileerd via WTW-unit (warmteterugwin-unit). Dit is een ventilatiesysteem dat de warmte van de afgevoerde warme lucht uit de woning of het appartement gebruikt om de binnenkomende verse lucht te verwarmen. De koude buitenlucht wordt vrijwel onmiddellijk door de zogenoemde luchtfilter en warmtewisselaar geleid, waar het wordt gefilterd en verwarmd. De afgevoerde warme lucht uit de woning of het appartement staat namelijk de warmte af aan de toegevoerde koude buitenlucht. Deze opwarming gebeurt dus met bestaande warmte en bespaart daardoor energie. Alleen de warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht. De luchtstromen zelf blijven gescheiden.Update

Paviljoen in den Houte

Paviljoen in den Houte

Alle appartementen aan De Bosrand zijn inmiddels verkocht. Ben je op zoek naar een luxe appartement op Landgoed in den Houte? Bekijk dan deelplan Paviljoen in den Houte, een gebouw met 20 luxe en duurzame appartementen.

Naar paviljoenindenhoute.nl